Biography

NL

BINDING MET HET AARDSE

Zijn abstracte werken soms figuratief, ogen zwaar omdat de geschilderde structuur associaties oproept met gesteente.
Dat de schilderingen lichtgewicht op doek zijn gemaakt, is dus een verassing. Zijn kleuren- scala bestaat uit warme aard-tinten.
Subtiel combineert Lengvenius bruine en grijze tinten met roodbruin. Door deze combinatie maakt hij een verwijzing naar het verleden omdat het doet denken aan prehistorische grottekeningen.
Op zijn eigen manier vermengt hij pigmenten en bindmiddelen met zand , variërend van fijn tot grof, wat voor verschillende structuren zorgt. Met de achterkant van zijn penseel krast hij als het ware symbolen gecombineerd met teksten in het zand. Hierdoor krijgt het geheel een expressief, maar toch door het subtiele kleurgebruik, een rustige uitstraling doordat de uitgebalanceerde plaatsing ervan binding heeft met het hedendaagse aardse.


GB

BONDING WITH THE EARTH

His abstract works, sometimes figurative, look severe because the painted structures draw comparisons with stone.
The strokes are lightly applied to the canvas which is a surprise. His colour range consists of warm earthy tints. Lengvenius subtly combines brown and grey tints with red-brown. With this combination he refers to the past because one is reminded of prehistoric cave-drawings.
In his original way he had mixed colours and adhesive with sand, alternating from fine to coarse, which results in differing textures. With the wooden point of the paintbrush he scratches symbols and words into the sand. By applying this method the painting acquires an expressive but simple warmth due to the subtle colours together with abstract insertions which refers to a relationship with the present-day earth.


D

BINDUNG MIT DEM ERDISCHEN

Seine abstrakten Werke, manchmal figurativ, Augen schwer, da die gemahlte Struktur assoziationen hervorruft mit Gestein. Das die Schilderungen als Leichtgewichte auf Tuch gemacht sind, ist also erstaunlich. Seine Farb-Scala besteht aus warmen erdischen Töhnen. Subtiel kombiniert Lengvenius braune und graue Töhne mit rotbraun. Wegen dieser Kombination macht er einen Verweiss in die Vergangenheit, da es wirkt wie prehistorische Grottenmalerei. Auf seine eigenen Art vermischt er Pigmente und Bindemittel mit Sand, von fein bis grob, was für unterschiedliche Strukturen sorgt. Mit der Rückseite seines Pinsels kratzt er also ware Symbole, kombiniert mit Text in den Sand. Deswegen bekommt das Ganze eine expressive, aber doch wegen des subtielen Farbgebrauchs, eine ruhige Ausstrahlung, weil die ausbalancierte Platzierung davon eine Bindung hat mit dem heutigen Erdischen.